March 8, 2021

74445013_559971968108583_6939647774208032768_n

74445013_559971968108583_6939647774208032768_n

Photo courtesy of Stelios Kouvelis